68 Framtiden (253 av 365)

Den här busshållplatsen finns vid Umeå universitet och är en testmodell inför framtiden. Varje linje har ett eget ljus och ljud som startar precis innan bussen anländer för att lättare kunna se och höra vilken buss det är. Det finns också information om hur lång tid det är kvar till nästa buss kommer. Skivorna som hänger under taket är vindskydd som går att vrida och vända på efter hur det blåser.